Hot-spot Zielona Góra Bezprzewodowy Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Urząd Miasta Zielona Góra ZMSK ZielMAN Uniwersytet Zielonogórski

ZielMAN2 - Projekt Modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ZielMAN
Unia EuropejskaZPORR Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zasięg Punktu Dostępu do Internetu na Ratuszu

Zasięg Punktu Dostępu do Internetu na ul. Podgórnej 22 (Urząd Miasta)

Zasięg Punktu Dostępu do Internetu na ul. Zachodniej 63a (Urząd Miasta)