Hot-spot Zielona Góra Bezprzewodowy Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Urząd Miasta Zielona Góra ZMSK ZielMAN Uniwersytet Zielonogórski

Zapraszamy


Polsko Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

Lotnisko Zielona GóraZasięg punktu dostępowego na Ratuszu
Bezprzewodowy publiczny punkt dostępu do Internetu na Ratuszu (ul. Stary Rynek 1) w Zielonej Górze powstał przy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Miasta Zielona Góra.

£ącze zostało udostępnione 22 sierpnia 2005r. przez Zielonogórską Miejską Sieć Komputerową ZielMAN. Nazwa sieci (SSID): www.internet.zgora.pl.

UWAGA!
W związku z nadu¿yciami, dostęp do portali aukcyjnych (w tym allegro.pl) został zablokowany.

W paŸdzierniku 2007r., w ramach "Projektu modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ZielMAN - ZielMAN2", hot-spot na ratuszu został zmodernizowany. Projekt ZielMAN2 jest współfinansowany przez Unię Europejską i bud¿et państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Projekt Modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ZielMAN w Zielonej Górze - ZielMAN2

Informacje techniczne

Unia EuropejskaZPORR Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud¿etu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego